ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδοδοντικη θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του πολφού ενός δοντιού,όταν αυτός έχει μολυνθεί η νεκρωθεί. Σκοπός της θεραπείας είναι η απομάκρυνση των μικροβίων,η απολύμανση και η ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων.

toothedecay


Διαδικασία
Μετά από αναισθησία και απομόνωση του δοντιού εντοπίζονται οι ριζικού σωλήνες, οι οποίοι στη συνέχεια καθαρίζονται και διευρύνονται ώστε να ακολουθήσει η έμφραξη τους. Ανάλογα με τον αριθμό των ριζικών σωλήνων και τη πολυπλοκότητα τους ο χρόνος θεραπείας ποικίλει.
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί δεύτερη και τρίτη συνεδρία. Με τα σημερινά μέσα και τις τεχνικές η επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας είναι πολύ υψηλή,υπαρχουν όμως περιπτώσεις, λόγω της μορφολογίας των ριζικών σωλήνων, στις οποίες αν και έχει επέλθει η καλύτερη δυνατή θεραπεία αποτυγχάνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνουμε χειρουργικά για την απομακρυνση της μολυνσης ( ακροριζεκτομή,ανάστροφη έμφραξη).
Μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας το δόντι είναι συχνά αδύναμο και ισως είναι αναγκαίο για τη προστασία του να τοποθετηθεί μια μόνιμη επανορθωτικη εργασία .
Αυτό εξαρτάται από το βαθμό καταστροφής του δοντιού και μπορεί να είναι μια απλή έμφραξη( σφράγισμα), μια στεφάνη ( θήκη) η ένα επένθετο.

endo
Το χαμόγελο είναι η γέφυρα που ενώνει