ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μπορείτε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη, γιατί στο οδοντιατρείο μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην υγεία και την άνεση σας. Γι αυτό το λόγο εμείς, όχι μόνο ακολουθούμε αλλά και υπερβαίνουμε όλες τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και τον έλεγχο της διασποράς μικροβίων. Η αποστείρωση και η απολύμανση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτό:
Καθαρίζουμε και τοποθετούμε σε ειδικά σακουλάκια αποστείρωσης τα εργαλεία πρίν την αποστείρωση.
Αποστειρώνουμε όλα τα οδοντιατρικά εργαλεία από ασθενή σε ασθενή.
Καταγράφουμε κάθε διαδικασία αποστείρωσης.
Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τις επιφάνειες των πάγκων εργασίας, τα φώτα, την οδοντιατρική έδρα και ολόκληρο τον εξοπλισμό μας.


sterilize


Ένα ζεστό χαμόγελο είναι η διεθνής γλώσσα της καλοσύνης.