Συμβουλές για σωστή επιλογή οδοντόβουρτσας

Η επιλογή της οοδοντόβουρτσας δεν πρέπει να γίνεται βάση της τιμής αγοράς ή βάση των σχεδίων. Παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές για την σωστή επιλογή της οδοντόβουρτσας.

Μια οδονόβουρτσα δεν πρέπει να είναι ούτε μαλακή ούτε σκληρή.

Να μην έχει ούτε μεγάλη κεφαλή.

Οι τρίχες θα πρέπει να είναι επίπεδες και η πυκνότητα αυτών μεγάλη.

Οι θύσανοι να μην είναι οξεία αισμή αλλά αποστρογγυλεμένοι.